05.12.2018

Peygamberimiz ve Gençlik

         Bilindiği üzere Rasülullah (s.a.v) Hicri takvim bazında 12 Rebiu’l Evvel ayında pazarı pazartesiye bağlayan gece dünyaya teşrif etmişlerdir. Miladi olarak bu yıl 19 Kasıma denk düşmektedir.

          Her yıl idrak edip yâd ettiğimiz gibi bu yılda alemlerin efendisi, iki cihan perveri, ins ve cinnin peygamberi, alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulü zîşan efendimizin doğum yıl dönümü ülke bazında ve yurt dışında birçok mekanlarda dualarla, Kur’an kırâatıyla ve birtakım irşad faaliyetleriyle îfa edildi.  Rabbimiz kabul-e karîn eylesin.

          Bu yıl ki Mevlid-i Nebi teması Peygamberimiz ve Gençlik olduğu bilinciyle gençlere yönelik çalışmalar, konferanslar ve bazı etkinlikler düzenlendi. Rabbimiz daim eylesin.

         Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v) in gençlere yönelik tavsiyelerini, ilgi ve alakasını, gelecek nesillerin dinî şuurla ihyası için sağlam, yıkılmaz ve sarsılmaz bir nesil inşasına yönelik son derece gayret sarf ettiğini gösteren birçok hadis-i şerifleri vardır.

         Bu bağlamda birkaç rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum.

         Alem-i zîşan efendimiz  “Allah, gençliğini Allah’a itaatle geçiren genci sever” buyurmaktadır

        Bir diğer hadislerinde hiçbir gölgenin olmadığı sadece Allah’ın ihdas edeceği bir gölgenin olduğu çetin mahşer meydanında o gölgede gölgelenecek yedi sınıftan biri olan  “ İbadet üzere yetişen genç” ten bahsetmektedir.

        Bir başka rivayette ise “Yaşından dolayı ihtiyar bir kimseye ikramda-saygıda bulunan bir genç için Allah (c.c) ona ikram edecek-saygı gösterecek kimseler hazırlar” buyurmaktadır.

        İlk iman edenlerin çoğu gençlerdi. Yanında omuz omuza düşmana galebe çalan yine gençlerdi.

       Peygamberimiz savaş meydanında müşriklerin genç delikanlılarını öldürmemeye teşvik ederdi. Kendisine bu konu sorulduğunda yaşlı olupta henüz İslam’la müşerref olamamışlara nispetle gençlerin hidayete ermeleri ve İslam dinine kazanılmaları daha olumlu olacağı yönde açıklama yapmıştır.

      Sağlam, dindar, dinamik ve imanlı bir toplum istiyorsak çocuklarımızın, gençlerimizin ellerinden tutmalıyız.

      Peygamberimiz (s.a.v.)’in İslami terbiye/eğitim metotlarından bazıları olan dindar bir aile, dindar arkadaşlar ve imanlı, sağlam düşünceli mürebbiler-eğitmenler gibi metotlarını, eğitim yollarını kendimiz uygulayarak evlatlarımıza da sevdirerek uygulatmaya çalışmalıyız ki kalkınan, dindar ve netice olarak ne için var olduğu bilincinde olan genç bir toplum inşası gerçekleşmiş olsun.

     Rabbimiz cümlemizi Rasulünün şefaatine nail eylesin. Ahirette cennetle müjdelenip ona komşu eylesin. Peygamberimiz  (s.a.v)’in  hürmetine tüm İslam alemi ve gayri İslami toplumlardaki azınlıkta olan din kardeşlerimize zulmü reva görenlere fırsat vermesin. Eziyet gören din kardeşlerimize bir an önce rahat ,ferah ve huzurlu bir ortam sağlasın. Allah vatan toprak mukaddesat uğruna mücadele verenlere muzafferiyyetler ihsan eylesin. Her çeşit terör belasını vatanımızdan ve tüm dünyadan bertaraf eylesin. Şehitlerimize, vefat eden gazilerimize tüm imanlı kardeşlerimize rahmetiyle muamele buyursun.

 

Çelebi GÜN

Meriç İlçe Müftüsü