05.12.2018

Meriç'in Tarihçesi ve Müftülük Hizmet Binamız

  

      İlçeyi Osmanlı Hükümdarlarından 1.Murat 'ın komutanı Hacı İlbey 1361 yılında Bizanslılardan almıştır. İlçenin Köyleri Sofulu ve Uzunköprü'ye bağlı idi. Balkan Savaşında Sofulu elden çıkınca burası sınır toprağı oldu.1913 yılında Kavaklı adı ile İlçe kuruldu. Bazı kitaplar ve haritalarda Büyük doğanca köyü yerine halen Kavaklı İlçesi geçmektedir. Daha sonra merkez durumunda olan Büyük doğanca köyü Şubat 1936 yılında İlçe merkezi oldu. İlçenin Kavaklı adı da MERİÇ olarak değiştirildi.

      İlçenin adı Meriç ırmağından gelmektedir. Meriç ırmağı İlçeyi Yunanistan’dan ayırmaktadır. İlçe Alibey,  Karahamza, Yakupbey, Karayusuflu gibi kurucularının isimlerini taşıyan köylerin oluşturduğu 21 köy ve 2 beldenin bağlı olduğu şirin bir sınır ilçesidir.

      İlçe İl' in güneyinde olup, kuzeyini ve doğusunu Uzunköprü ilçesi, batısını Türkiye -Yunanistan hududunu teşkil eden Meriç nehri, güneyini Uzunköprü ve İpsala İlçeleri çevrelemektedir. İlçe arazisi kuzeyde ve batıda Meriç, güneyde Ergene nehirleri arasında kalmaktadır.


       İlçemiz Coğrafyası alçak tepelerden, geniş düzlüklerden, yassı sırtlardan ve hiç bir engebesi olmayan geniş ovalardan oluşmaktadır. İlçede dağ ve yayla yoktur. Başlıca ovaları Meriç ve Ergene olup her türlü bitki yetiştirilmektedir. İlçenin yüzölçümü 448 km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 34 m. en yüksek noktası 133 m.dir. (Paşa yenice köyü ile Kavaklı Köyü hudutlarının birleştiği nokta.) İlçenin batı hududunda Yunanistan olup sınır uzunluğu 56 km.dir. Meriç Nehrini takip eden sınırımız 1923 yılında Lozan Anlaşması ile çizilmiştir.

MÜFTÜLÜK HİZMET BİNAMIZ

        Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesi kurulduğu tarihten itibaren İlçede eksikliği hissedilen Kur’an Kursu,Müftülük  ve Lojmandan müteşekkil hizmet binasının yapımı için arsa temini çalışmalar yapmakta idi.Büyükdoğanca Mahallesi,Ahmet Tosun Caddesi Ada:8,Pafta:5, Parsel 88’de kayıtlı olan 501 m2 arsayı,İlçemiz halkından hayırsever Mehmet oğlu Salih GÜÇLÜ 04/10/1988 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesine bağışlamıştır.

         Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesi Yönetim Kurulu ile Müftülük personelinin gayretli çalışmaları,Komşu İl ve İlçe Müftülüklerinin ve hayırsever halkımızın desteği ile 30/05/1990 tarihinde inşaatına başlanan,birinci katı 123 m2,Kur’an Kursu,ikinci katı 127 m2 Müftülük ve üçüncü katı 122 m2 lojman olup,toplam 372 m2’den müteşekkil Müftülük Hizmet binası 30/10/1993 tarihinde tamamlanmıştır.

       İlçe Müftülük binamızın birinci katı Kız Kur'an Kursu ve dinlenme odası ile lavabo ve abdest alma yerleri olarak düzenlenmiştir.

       Daha önce Müftülüğümüz hizmetlerini Meriç Hükümet konağında sürdürürken,bağışlanan arsada,Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesine ait hizmet binasının tamamlanmasıyle Müftülüğümüz 05/11/1993 gün ve 35 sayılı Kaymakamlık onayı ile Vakfın binasına kiracı olarak taşınmıştır.İlçe Müftülüğü söz konusu hizmet binamızın ikinci katında Makam, Kalem,Hac ve Umre Bürosu,Arşiv,Hizmetli ve Çay Ocağı birim odaları ile Lavabodan müteşekkil olarak  faaliyetlerini halen bu hizmet Binasında sürdürmektedir.