06.05.2022

2022 YILI CAMİLERVE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI YARIŞMALARI

İmam hatip, müezzin kayyım ve erkek Kur'an kursu öğreticileri arasında Ek-1 şartname çerçevesinde Ezan ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları,

İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri arasında Ek-2 şartname çerçevesinde Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması,

İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri arasında Ek-3 şartname çerçevesinde Bilgi Yarışması,

Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli bütün personel arasında Ek-4 şartname çerçevesinde Proje Yarışması düzenlenmesi İlgi'de kayıtlı olurla uygun görülmüştür.