29.11.2021

2022 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Başvuru İlanı

Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda okuyan ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 10  Ocak  2022 tarihinde başlamak üzere başvuru
durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde 2022  Yılı  I.  Dönem Hafızlık Tespit
Sınavı yapılması ilgi olur ile uygun görülmüştür.
Bu itibarla;
1. Söz konusu sınav ek listede yer alan merkezlerde yapılacaktır.
2. Sınava ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde, ek listede belirtilmiş olan sınavla ilgili usul ve esaslar
dikkate alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.