T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Edirne Müftülüğü

08.08.2019

Yurt Dısına Lisansüstü Ögrenim Görmek Üzere Ögrenci Gönderilmesi (YLSY) 2019

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacına çok önemli katkılar sağlayacak olan
programın, Başkanlığımızın vizyon ve hedeflerin gereçekleştirlmesi açısından da uzun
vadede çok verimli sonuçlar alınacak bir proje olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla
Başkanlığımıza adet kadro kırk dokuz (49) tahsis edilmiştir. Bu kadrolardan; Yüksek Lisans
ve Doktora eğitimi için gönderilenler, eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde
Başkanlığımızda Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Astronom
kadrolarına atanacaklardır. Aynı kapsamda, Yüksek Lisans eğitimi için gönderilerek
eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen adaylar; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanacaklardır.
Söz konusu programa dair; başvuru klavuzları, tablolar, iletişim bilgileri ve başvuru
şartları gibi konularda daha detaylı bilgiye, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.
07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtilen söz konusu
programa dair duyurunun; Biriminiz / Müftülüğünüz/ İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğünüzce en etkin iletişim vasıtaları aracılığıyla personellerimize duyurulması ve
şartları taşıyanların teşvik edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
2019 YLSY BURS BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU için bakınız:
https://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414