T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Edirne Müftülüğü

06.03.2019

Edirne İl Müftülüğü Regaip Kandili Mesajı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ REGAİB KANDİL MESAJI

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Aziz milletimizin Üç Aylar diye ifade ettiği; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan Yüce Rabbimizin, Rahmet ve mağfiretinin, feyiz ve bereketinin, lütuf ve ihsanının, samimi Müslümanlar üzerine, bolca tecelli ve yine Rabbimizin Rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa indiği mevsimin gölgesi üzerimize düşmüştür.

Üç aylar; her yıl manevi bir yenilenme mevsimi olarak bizlere gelen, sonu bayrama çıkan manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.

Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir.

7 Mart 2019 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib gecesidir. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen Regaib, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Regaib, Allah Rasulü (s.a.v)’in; “Beş gece var ki; o gecelerde yapılan dualar geri dönmez” (Câmiu’s-Sağîr, c. III, s. 454) diye ifade buyurduğu gecelerin de ilkidir.

Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.) diye dua etmiştir. Biz de aynı duayı bütün İslâm âlemi için tekrar ederek: “Allah’ım! Aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle” diye dua edelim.

Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. “Dostların kapısına eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmek gibidir” diyor Mevlana. Bu gece neler yapmalıyız? Bu gece; camilere koşmalıyız, bolca Kur’an-ı Kerim okumalıyız. Peygamber Efendimize bolca salat-ü selam getirmeliyiz. Kaza ve nafile namazlar kılmalıyız. Dünyaya gönderiliş amacımızı ve gidişatımızı düşünerek tefekkürde bulunmalıyız. Bu gece işlediğimiz günahlarımızdan dolayı samimi tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Anne–baba, akraba ve arkadaşlarımızla tebrikleşmeli, yetimler sevindirilmeli ve yapabiliyorsak komşularımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ve muhtaç olanlara çeşitli ikramlarda bulunmalıyız.

Ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Evet,  Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdardır.”  (Haşr, 59/18.)  Bu ilâhî hitaba uygun olarak her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur.  Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik.  Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Her iyilik sadakadır” (Buhârî, Edeb, 33.)  buyurmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandil’ini tebrik ediyor, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

                                                                                                                                   Hüseyin OKUŞ

                                                                                                                              Edirne İl Müftüsü V.