19.03.2020

2020 Yılı Fitre Miktarı Belli Oldu


 Din İşleri Yüksek Kurulu 2020 yılı "sadaka-i fıtır" miktarını belirlemek üzere 04/03/2020 tarihinde toplanmış ve müzakereler sonucunda, 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük "sadaka-i fıtır" miktarını 27.00-TL (YirmiyediTürklirası) olarak belirlemiştir. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, "sadaka-i fıtır"da verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığı belirtilmiş, bu konuda ideal olanın herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesinin tavsiye edilmesi ve söz konusu meblağın, gıda vb. şekilde aynî veya nakdî olarak ödenebileceği ifade edilmiştir.